שובל - באר שבע

מגורים

פרוייקט של "אורי מבנים", מרכז מבקרים בגודל של 170 מ"ר כולל פרגולה של 70 מ"ר כולל רצפת דק, מיקום הפרוייקט בבאר שבע צמוד ל"איקאה" ,מבנה המורכב מארבעה מודולים,את ניהול הפרוייקט בצענו מול חברת פיקוח מטעמו של המזמין חברת "שובל",תכנון הפרוייקט היה כזה שאחוז גבוה מכלל העבודות יבוצע בשטחי המפעל של חברת "אורי מבנים" ובכך לחסוך כסף רב על לוגיסטיקה וזמן עובדים שיתבזבז בכבישי הארץ העמוסים. לפיכך בצענו במשך כחודשיים את עבודות מרכז המבקרים שהיה מורכב מאלמנטיים עיצוביים רבים,ובכך נותרו עבודות מינימלסטיות באתר המזמין בבאר שבע, עבודות הסתיימו כשבועיים מיום הצבת המבנים באתר.