צבי צרפתי רמת אביב

מרכז מבקרים

פרוקיט שעוצב ע״י האדריכל מיקי טרבס,מבנה עם פרופילי אלומניום בלגי
הבנויי משני מודולים היוצרים חלל של כ 120 מ״ר.
המבנה בעל תקרה גבוהה של 320 ס״מ מה שהקשה על העברת המערכות
מהתקרה בשל הצפיפות בתקרה.