ניצבא לב ישראל

מרכז מבקרים

מרכז מבקרים שניבנה בצומת קסם הידוע כלב ישראל.
מרכז המבקרים משתרגע על שטח של כ- 4,000 מ״ר הוא תוכנן על ידי אדריכל מיקי טרבס ואדריכל נוף אבידן.
במתחם חמישה מיבנים שהרעיון הוא תהליך זרימה של הלקוחות במיתחם מעבר בין מיבנה למיבנה על גבי גשרים מעץ. כאשר יש תחושה שהם מרחפים על המים שאורי מיבנים בנתה ברכות שיקוף שגודלם 472 מ״ר המיבנים ניבנו בצורת פלזמות עם הפנים למרכז. בנוסף ניבנה בית קולנוע עם זכוכיות גמבו 12 ממ׳.