ניצבא לב ישראל

מרכז מבקרים

מרכז מבקרים שניבנה בצומת קסם הידוע כלב ישראל.
מרכז המבקרים הינו על שטח של כ- 4,000 מ״ר שתוכנן על ידי אדריכל מיקי טרבס ואדריכל נוף אבידן.
במתחם חמישה מבנים שהרעיון הוא תהליך זרימה של הלקוחות במיתחם מעבר בין מבנה למבנה על גבי גשרים מעץ. כאשר יש תחושה שהם מרחפים על המים שאורי מיבנים בנתה ברכות שיקוף שגודלם 472 מ״ר, המיבנים ניבנו בצורת פלזמות עם הפנים למרכז.
בנוסף ניבנה בית קולנוע עם זכוכיות גמבו 12 ממ׳.