בזק אשקלון

מבני ציבור

חברת "אורי מבנים" ביצעה עבור חברת "בזק" משרד מהנדסים באשקלון, מבנה יביל בגודל של 55 מ"ב.